Završene radionice web dizajna

U sklopu projekta „SAMO AKTIVNO!“ održano je 15 radionica „WEB dizajna za mlade“ gdje su djeca i mladi od 15 do 25 godina stekli znanja i vještine koje će im …

Univerzalna škola sporta

U sklopu provedbe projekta “SAMO AKTIVNO!” kojeg Općina Brodski Stupnik provodi sa ciljem razvoja i unaprjeđenja programa za aktivno socijalno uključivanje te unaprjeđenja interkulturalnih aktivnosti kojima želi povećati socijalnu uključenost i potaknuti …

Radionice WEB dizajna

U sklopu projekta “Samo aktivno!” održat ćemo 15 radionica web dizajna za djecu i mlade do 25 godina starosti. S radionicama krećemo 23.08.2021. godine od 16:30 sati u prostoru Društvenog …

Najava: Univerzalna škola sporta

U sklopu provedbe projekta “SAMO AKTIVNO!” kojeg Općina Brodski Stupnik provodi sa ciljem razvoja i unaprjeđenja programa za aktivno socijalno uključivanje te unaprjeđenja interkulturalnih aktivnosti kojima želi povećati socijalnu uključenost i potaknuti …

Aktivnosti za osobe starije životne dobi

U sklopu projekta „SAMO AKTIVNO!“ organiziramo posjete toplicama  za osobe starije od 54 godine. Planirani termini polaska su svaki tjedan (četvrtak) kroz mjesec srpanj, kolovoz i dio rujna, a posjećivat …

Nabava vozila za projekt ”SAMO AKTIVNO!“

U sklopu projekta „SAMO AKTIVNO!“ kojeg provodi Općina Brodski Stupnik i koji je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda nabavljeno je vozilo za potrebe prijevoza osoba sa invaliditetom kako …