Unaprjeđenje kvaliteta i povećan opseg socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje. Povećana socijalna integracija kroz provedbu participativnih interkulturalnih aktivnosti.